Qualitat i Resultats

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.j de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Resultats de la recerca


Accés a la informació sobre els resultats de la recerca duta a terme a FCRB

Memòria d'activitats

Anualment FCRB publica una memòria amb els resultats de la seva activitat científica.

Accés a les Memòries