Tot Àmbits

Codi de Bon Govern

El 10 de desembre de 2014, es va publicar al BOE la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En data 31 de desembre de 2014, es va publicar al DOGC número 6780, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Request group membership

Contractació Pública

Amb l’objecte de donar compliment a les disposicions previstes a la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatives a la transparència en la contractació pública que desenvolupa la Fundació Clínic, es procedeix a posar a disposició de la societat tota la informació relacionada als expedients de contractació tramitats per aquesta entitat.

Request group membership

Convenis de Col·laboració

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 14 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Espai en edició. Properament s'inclouran els convenis institucionals

Request group membership

Gestió Econòmica i Pressupostària

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 11 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Request group membership

Gestió Recursos Humans

Aquest apartat conté la informació relativa a l’article 9.d, e, i g de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Request group membership

Organització Institucional i Estructura administrativa

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.a, b,c i f de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern. 

Mapa Entitats

 

 

 

 

Request group membership

Qualitat i Resultats

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.j de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Resultats de la recerca

Accés a la informació sobre els resultats de la recerca duta a terme a FCRB

Request group membership