Per la correcta visualització dels PDF Portfolio s’ha de descarregar el document al seu ordinador

Tot Àmbits

Codi de Bon Govern

El 10 de desembre de 2014, es va publicar al BOE la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En data 31 de desembre de 2014, es va publicar al DOGC número 6780, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Request group membership

Contractació Pública

Amb l’objecte de donar compliment a les disposicions previstes a la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatives a la transparència en la contractació pública que desenvolupa la Fundació Clínic, es procedeix a posar a disposició de la societat tota la informació relacionada als expedients de contractació tramitats per aquesta entitat.

Request group membership

Convenis de Col·laboració

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 14 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Espai en edició. Properament s'inclouran els convenis institucionals

Request group membership

Gestió Econòmica i Pressupostària

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 11 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Request group membership

Gestió Recursos Humans

Aquest apartat conté la informació relativa a l’article 9.d, e, i g de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Request group membership

Organització Institucional i Estructura administrativa

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.a, b,c i f de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern. 

Mapa Entitats

 

 

 

 

Request group membership

Qualitat i Resultats

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.j de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Resultats de la recerca

Accés a la informació sobre els resultats de la recerca duta a terme a FCRB

Request group membership