Per la correcta visualització dels PDF Portfolio s’ha de descarregar el document al seu ordinador

Organització Institucional i Estructura administrativa

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.a, b,c i f de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern. 

Mapa Entitats

 

 

 

 

 

 

 

ACORD GOV/285/2022, de 20 de desembre, pel qual es ratifica l'acord de dissolució i extinció del Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i de cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB), l'acord d'acceptació dels actius i passius per part de la Fundació esmentada, s'aproven els Estatuts de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, i s'aprova la participació de l'Administració de la Generalitat en el Patronat d'aquesta entitat.


Enllaç